Disclaimer

Disclaimer voor www.happydaytours.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.happydaytours.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Happy Day tours. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Day tours is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Happy Day tours.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Happy Day tours te mogen claimen of te veronderstellen.

Happy Day tours streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Happy Day tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.happydaytours.nl op deze pagina.

Day and Departure

Duration

Number of participants

Price

Book:
Disclaimer
16 
Januari 
2018 
-+
Disclaimer
Or do you prefer one of these?

Daily possible! Join our local guide and be surprised by Delft's history, gorgeous buildings and beautiful canals.

 

Discover Delft in Winter time together with your colleagues or friends!

 

Join our guide for a city walk through beautiful Delft in wintertime. Every Saturday!

 

 

Guided tour, which gives you a first impression of Delft and various aspects of Dutch history in general

Delft is a great place for foodies!

Explore historic Delft and enjoy dinner, lunch, High Tea, High Wine, High Beer or on-the-go food tastings!

 

Every Saturday!

See the highlights of Delft.

Guided city and New Church tour, Royal Delft + Coffee. 

Groups any time.

 

 

 

Visit our beautiful and famous churches with a guide and see more!

Start your weekend with our Friday high wine or high beer tour! Get to know the city with a local guide and then enjoy several small dishes and wine, beer or soda.

contact

Happy Day Tours
Phoenixstraat 66
2611 AM Delft

+31 (0)15 256 53 06

Happy Day Tours is partner of the tourist office VVV Delft and  Congress service Delft

Bereikbaar Delft

DagjeWeg.nl

Royal Delft

Disclaimer

Route